Pravidla | Équipe sans limites - Humpolec

Pravidla poháru Triatlet Humpolecka

1. Společná ustanovení
  • tento soutěžní řád byl společně schválen pořadateli jednotlivých závodů
  • soutěžní řád je závazný pro všechny pořadatele závodů a pro účastníky těchto závodů

2. Zařazené závody
  • Běh Kolem Orlíku - běžecký závod
  • IRONieMAN - terénní triatlon
  • Vystrkovská 250 – MTB štafetový závod dvojic
  • Humpolecká 50 – MTB maraton
3. Hodnocené kategorie
 - pro celkové hodnocení poháru:
  • muži / společná věková kategorie/
  • ženy / společná věková kategorie/
 - pro jednotlivé závody:
  • každý z pořadatelů si vyhrazuje právo vypsat soutěžní kategorie dle svého uvážení (věk, pohlaví, výkonnost, délka tratě,…)

4. Zařazení do poháru
  • podmínkou zařazení do poháru je účast alespoň ve dvou ze čtyř závodů zmíněných v bodě 2. Do konečného pořadí se započítávají nejlépe hodnocené výsledky ze tří závodů. V případě účasti ve všech čtyřech závodech se nejhorší výsledek škrtá. Pohár získává účastník s největším celkovým počtem bodů v dané kategorii (muži, ženy).

5. Bodování
  • bodový zisk v jednotlivém závodě je určen zpožděním v procentech za vítězem, bez ohledu na počet a umístění účastníků závodu, přičemž vítěz získává 10 bodů, závodník s časem dvojnásobným a více než má vítěz 0,001 bodů. Ostatní tolik bodů, o kolik procent dosáhli horší čas než vítěz. Bodový výsledek je zaokrouhlen na tisíciny. Bodování v jednotlivých závodech je upřesněno níže
  • v závodě Běh Kolem Orlíku se boduje pouze hlavní trať (3 okruhy – 10,5km), kategorie příchozí (1okruh - 3,5km) se do celkového hodnocení poháru nezapočítává
  • v závodě IRONieMAN se bodují závodníci, kteří dokončí hlavní trať závodu
  • v závodě Vystrkovská 250 se boduje nejlépe ujeté kolo jednotlivce a to na hlavní trati, výsledky z krátké trati se do celkového hodnocení poháru nezapočítávají
  • v závodě Humpolecká 50 v kategorii žen se body udělují podle časů po projetí prvního kola (25km) všech účastníků, v kategorii mužů podle času po dvou kolech (50km)
  • do celkového pořadí jednotlivců se započítávají získané body z třech nejlépe hodnocených závodů
  • vítězem poháru se stává účastník s nejvíce body. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí následující kritéria:
    - celkový bodový zisk (bez škrtání čtvrtého závodu)
    - nejvyšší bodový zisk získaný v jednotlivém závodě, případně druhý atd…

6. Ceny a vyhlášení
  • v jednotlivých závodech jsou vyhlášeni a oceněni závodníci věcnými cenami od partnerů závodu
  • vyhlášení celkového umístění v poháru proběhne po poslední akci sezóny Humpolecké 50

7. Závěrečná ustanovení
  • každý se závodů účastní na vlastní odpovědnost s vědomím svého zdravotního stavu, organizátoři nejsou odpovědni za jakékoliv škody a újmy na zdraví či majetku závodníků. Akce nejsou ke krytí těchto škod jakkoliv pojištěny. Pro cyklistické části závodů je nutnou výbavou závodníka cyklistická přilba, bez ní nebude start umožněn a závodník bude automaticky diskvalifikován. V případě nedokončení závodu je povinností závodníka tuto skutečnost ohlásit organizátorovi závodu, případně časoměřiči. Závody probíhají za plného provozu a je třeba dodržovat pravidla silničního provozu. Požadavky k jednotlivým závodům se mohou lišit, proto pečlivě čtěte propozice. Průběžné pořadí poháru bude aktualizováno na těchto stránkách www.ironieman.cz

Vždy jednej fair play!

Logo